ป้ายที่ดินส่วนบุคคล ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ติดตั้งที่ สุขุมวิท 71