ผ้าสะท้อนแสงสีเทา-เงิน SCR1303-4 ขนาด 1.30 x 50 เมตร 1 ม้วน