เทอร์โมพลาสติก จำนวน 18,000 กิโลกรัม ส่งออกไปประเทศกัมพูชา