สี thermoplastic ปริมาณ 30 ตัน ส่งไปที่เมืองเมียวดี ประเทศพม่า