กรวยจราจรสีดำ 70 เซนติเมตร สกรีนข้อความ CENTRAL จำนวน 250 ใบ