ป้ายจราจรบังคับหยุด และเครื่องหมายจราจรป้ายบังคับทางจักรยาน