แผงกั้นจราจรสีขาวแบบ B ไม่มีล้อ จำนวน 30 แผง SIXT rent a car