กรวยถนนสูง 70 เซนติเมตร สกรีนข้อความ ทม.นาสาร จำนวน 30 ใบ