งานติดตั้งการ์ดเลนถนน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักทางหลวงที่ 4