สีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา