รับเหมาตีเส้นจราจรที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี