จำหน่ายสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก 14 ตันไปจังหวัดแพร่