ตีเส้นจราจรลูกศรบอกทางลานจอดรถที่รอยัลซิตี้อเวนิว RCA