การตีเส้นถนนกว้าง 10 ซม. ปริมาณ 544 ม. โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ