สีตีเส้น จำนวน 30,000 กิโลกรัมส่งไปจังหวัดสุโขทัย ภาคกลาง

สีตีเส้น จำนวน 30,000 กิโลกรัมส่งไปจังหวัดสุโขทัย ภาคกลาง

สีตีเส้น จำนวน 30,000 กิโลกรัมส่งไปจังหวัดสุโขทัย ภาคกลาง