ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ในเส้นทางหนองน้ำเขียว – ปางเคาะ

ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ในเส้นทางหนองน้ำเขียว – ปางเคาะ

ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ในเส้นทางหนองน้ำเขียว - ปางเคาะ