ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ในเส้นทางหนองน้ำเขียว - ปางเคาะ