ตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 1154 และ 1022 จังหวัดแพร่