งานตีเส้นถนน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม