ที่กั้นจราจรสีเทาเซ็นทรัลเวิลด์ ยาว 1.20 เมตร จำนวน 50 แผง