ป้ายจราจรแขวงการทางชัยภูมิ ปริมาณ 323.24 ตารางเมตร