ยางชลอความเร็วรถยนต์สีดำติดตั้งที่โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง