การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 101 อ.ร้องกวาง-น่าน