การ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ