การ์ดเรล และสัญญาณไฟกระพริบ ส่งไปอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง