การตีเส้นจราจรเส้นกว้าง 10 ซม. 2,050 ม. ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า