งาน THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 11 ปริมาณงาน 1,234 ตร.ม.