สี thermoplastic จำนวน 1,500 ถุง ส่งออกไปที่ประเทศกัมพูชา