สีเทอร์โมพลาสติก ปริมาณ 13.5 ตัน ส่งไป อ.สันทราย จ.เชียงราย