งานตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน ปัว–อุทยานแห่งชาติดอยภูคา