วัสดุเทอร์โมพลาสติก จำนวน 694 ถุง ส่งจังหวัดมุกดาหาร ภาคอีสาน