ติดตั้งอุปกรณ์จราจรทางเข้า-ออก บจก.โตโยต้า มอเตอร์ 5 โรงงาน

ติดตั้งอุปกรณ์จราจรทางเข้า-ออก บจก.โตโยต้า มอเตอร์ 5 โรงงาน

ติดตั้งอุปกรณ์จราจรทางเข้า-ออก บจก.โตโยต้า มอเตอร์ 5 โรงงาน