กระจกจราจร จำนวน 2 ชุด บริษัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด