กรวยยางจราจร 80 ซม. ISB โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 50 ใบ