การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกความยาวรวม 620 เมตร ไปจังหวัดเชียงใหม่