ราวกันอันตราย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี-หนองขาม 316 เมตร