ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ-คลอง 14 จำนวน 1,350 เมตร