ป้ายเซฟตี้ ป้าย SAFETY เครื่องหมายเซฟตี้ SIGN SAFETY (A)

ป้ายเซฟตี้ ป้าย SAFETY เครื่องหมายเซฟตี้ SIGN SAFETY (A)

ป้ายเซฟตี้

ป้ายความปลอดภัย A 01 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากสารพิษ Danger / Poison ป้ายความปลอดภัย A 02 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายเครื่องจักรหนีบมือ Danger / Watch your hands and fingers ป้ายความปลอดภัย A 03 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตราย กำลังปฏิบัติงานด้านบน Danger / Men working above ป้ายความปลอดภัย A 04 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตราย ต้องสวมถุงมือ และแว่นตา Danger / Wear gloves and eye protection ป้ายความปลอดภัย A 05 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด Danger / Explosive
A 01 / 30 x 45 ซม.   A 02 / 30 x 45 ซม.   A 03 / 30 x 45 ซม.   A 04 / 30 x 45 ซม.   A 05 / 30 x 45 ซม.
A 06 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย อันตราย ต้องสวมแว่นตา Danger / Wear eye protection A 07 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากแสงเลเซอร์ Danger / Laser beam A 08 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายอย่าเข้าใกล้เครื่องจักร Danger / Keep away from machinery A 09 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตราย กำลังปฏิบัติงานด้านล่าง Danger / Men working below A 10 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากรถยก Danger / Look out for fork lifts
A 06 / 30 x 45 ซม.   A 07 / 30 x 45 ซม.   A 08 / 30 x 45 ซม.   A 09 / 30 x 45 ซม.   A 10 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 11 ขนาด 30 x 45 ซม. บริเวณนี้ต้องสวมหมวก Danger / Hard hat area เครื่องหมายความปลอดภัย A 12 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมแว่นตาป้องกันแสงเชื่อม Danger / Arc wear eye protection เครื่องหมายความปลอดภัย A 13 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมที่ครอบหูป้องกันเสียงดัง Danger / High noise area wear ear protection เครื่องหมายความปลอดภัย A 14 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมหน้ากาก Danger / Wear masks เครื่องหมายความปลอดภัย A 15 ขนาด 30 x 45 ซม. ร้อน Danger / Hot
A 11 / 30 x 45 ซม.   A 12 / 30 x 45 ซม.   A 13 / 30 x 45 ซม.   A 14 / 30 x 45 ซม.   A 15 / 30 x 45 ซม.
A 16 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง Danger / Electrical hazard A 17 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ผู้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้า Danger / Authorized personnal only A 18 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากสารพิษ Danger / Caustic A 19 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ห้ามผ่าน Danger / Do not enter A 20 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ต้องสวมที่ครอบหู Danger / Ear protection
A 16 / 30 x 45 ซม.   A 17 / 30 x 45 ซม.   A 18 / 30 x 45 ซม.   A 19 / 30 x 45 ซม.   A 20 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ A 21 ขนาด 30 x 45 ซม. อย่าเข้าใกล้ Danger / Keep away ป้ายเซฟตี้ A 22 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามจุดไฟ Danger / No naked light ป้ายเซฟตี้ A 23 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามถ่ายรูป Danger / No take a photo ป้ายเซฟตี้ A 24 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตรายห้ามเข้า Danger / No entry ป้ายเซฟตี้ A 25 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังพื้นลื่น Danger / Slippery surface
A 21 / 30 x 45 ซม.   A 22 / 30 x 45 ซม.   A 23 / 30 x 45 ซม.   A 24 / 30 x 45 ซม.   A 25 / 30 x 45 ซม.
A 26 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ห้ามปิดวาล์ว Danger / Do not close A 27 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ อันตรายห้ามสูบบุหรี่ Danger / No smoking A 28 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ห้ามเปิดวาล์ว Danger / Do not open A 29 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ระวังมีก๊าซไวไฟ Caution / Highly flammable material A 30 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ แสงจัดมากต้องสวมแว่นตา Caution / Wear eye protection
A 26 / 30 x 45 ซม.   A 27 / 30 x 45 ซม.   A 28 / 30 x 45 ซม.   A 29 / 30 x 45 ซม.   A 30 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายเซฟตี้ A 31 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังสารเคมี Caution / Toxic hazard เครื่องหมายเซฟตี้ A 32 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังขึ้นลงบันได Caution / Stairway เครื่องหมายเซฟตี้ A 33 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังกรดเคมี Caution / Acid เครื่องหมายเซฟตี้ A 34 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังเกิดเปลวไฟ Caution / Fire risk เครื่องหมายเซฟตี้ A 35 ขนาด 30 x 45 ซม. เขตสวมที่ครอบหู Caution / Ear protection area
A 31 / 30 x 45 ซม.   A 32 / 30 x 45 ซม.   A 33 / 30 x 45 ซม.   A 34 / 30 x 45 ซม.   A 35 / 30 x 45 ซม.
A 36 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ เขตสวมแว่นตา Caution / Eye protection area SA 37 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ สวมถุงมือขณะทำงาน Caution / Wear gloves working A 38 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ระวังก้าวขาพลาด Caution / Beware of step A 39 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ห้ามสูบบุหรี่ Caution / No smoking A 39 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ห้ามสูบบุหรี่ Caution / No smoking
A 36 / 30 x 45 ซม.   A 37 / 30 x 45 ซม.   A 38 / 30 x 45 ซม.   A 39 / 30 x 45 ซม.   A 40 / 30 x 45 ซม.
A 41 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ต้องสวมรองเท้านิรภัย Caution / Wear shoes A 42 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ต้องสวมเครื่องกรองอากาศ Caution / Wear respirator A 43 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ระวังรถยก Warning / Beware fork lift A 44 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ไฟฟ้าแรงสูง ห้ามแตะต้อง Warning / Electrical hazard do not touch A 45 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) อันตรายไฟฟ้าแรงสูง Warning / High voltage
A 41 / 30 x 45 ซม.   A 42 / 30 x 45 ซม.   A 43 / 30 x 45 ซม.   A 44 / 30 x 45 ซม.   A 45 / 30 x 45 ซม.
A 46 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามสวมรองเท้าแตะ Notice / No slipper A 47 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามเดินเครื่อง Notice / Do not touch men working A 48 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) สวมหมวกแข็ง Notice / Hard hat area A 49 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ผู้ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามซ่อมเครื่อง Notice / Do notservice machines A 50 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามจุดไฟ Notice / No fire marking
A 46 / 30 x 45 ซม.   A 47 / 30 x 45 ซม.   A 48 / 30 x 45 ซม.   A 49 / 30 x 45 ซม.   A 50 / 30 x 45 ซม.
Safety Sign A 51 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามรับประทานอาหาร Notice / No eating Safety Sign A 52 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ Notice / No smoking Safety Sign A 53 ขนาด 30 x 45 ซม. ล้างตาฉุกเฉิน Safety first / Emergency eye wash Safety Sign A 54 ขนาด 30 x 45 ซม. ชำระล้างฉุกเฉิน Safety first / Emergency shower Safety Sign A 55 ขนาด 30 x 45 ซม. สถานปฐมพยาบาล Safety first / First aid station
A 51 / 30 x 45 ซม.   A 52 / 30 x 45 ซม.   A 53 / 30 x 45 ซม.   A 54 / 30 x 45 ซม.   A 55 / 30 x 45 ซม.

A 56 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ห้ามเปิดมีสารกัมมันตรังสี Caution / Do not open radiation area

A 57 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ต้องสวมหน้ากากกันใบหน้า Danger / Wear face shield

A 58 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign อันตรายจากเปลวไฟ Danger / Flammable material

A 59 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ระวังหกล้ม Safety first / Clean up spills

A 56 / 30 x 45 ซม.   A 57 / 30 x 45 ซม.   A 58 / 30 x 45 ซม.   A 59 / 30 x 45 ซม.
ป้าย Safety A 60 ขนาด 30 x 60 ซม. อันตรายต้องสวมหมวกแข็ง Danger / Hard hat area ป้าย Safety A 61 ขนาด 30 x 60 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ Danger / No smoking ป้าย Safety A 62 ขนาด 30 x 60 ซม. ไฟฟ้าแรงสูง Danger / High voltage ป้าย Safety A 63 ขนาด 30 x 60 ซม. ระวังเปลวไฟ Danger / Flammable
A 60 / 30 x 60 ซม.   A 61 / 30 x 60 ซม.   A 62 / 30 x 60 ซม.   A 63 / 30 x 60 ซม.
A 64 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety สวมแว่นตาเมื่อซ่อมเครื่อง Caution / Wear goggles while using this machine A 65 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety เขตสวมที่ครอบหู Caution / Ear protection area A 66 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety สวมหมวกแข็งเมื่อเข้าบริเวณ Notice / Hard hat must be worn in this area A 67 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety ต้องหนุนล้อ Notice / Wheel must be chocked
A 64 / 30 x 60 ซม.   A 65 / 30 x 60 ซม.   A 66 / 30 x 60 ซม.   A 67 / 30 x 60 ซม.
Sign Safety A 68 ขนาด 30 x 60 ซม. สวมแว่นตาเมื่อเข้าบริเวณ Safety first / Eye protection required Sign Safety A 69 ขนาด 30 x 60 ซม. สวมแว่นตา Safety first / Wear goggles or use shield Sign Safety A 70 ขนาด 30 x 60 ซม. ต้องสวมหมวกเมื่อเข้าบริเวณ Peligro / Se requires casco en esta area Sign Safety A 71 ขนาด 30 x 60 ซม. ระวังรถยก Peligro / Caidado con las cargadoras
A 68 / 30 x 60 ซม.   A 69 / 30 x 60 ซม.   A 70 / 30 x 60 ซม.   A 71 / 30 x 60 ซม.
A 72 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมแว่นตา Cuidado / Use lentes de segurided mientras use asta maquina A 73 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety เขตสวมที่ครอบหู Cuidado / Ear protection area A 74 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมหมวก Aviso / Use casco en esta area A 75 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมแว่นตา Seguridad primero / Protection de los osos requerida en esta area
A 72 / 30 x 60 ซม.   A 73 / 30 x 60 ซม.   A 74 / 30 x 60 ซม.   A 75 / 30 x 60 ซม.

ผลงานป้ายเซฟตี้ของเรา


ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย

ป้ายเสริม

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเสริม
ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย
ป้ายสัญลักษณ์ทั้วไป ป้ายตั้งพื้น ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย