โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมใหม่ของระบบไฟทางที่ไม่ต้องเดินสาย และง่ายต่อการติดตั้ง และทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ

คุณสมบัติเฉพาะไฟถนน

ไฟถนน
 • แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 40 วัตต์
 • ตู้ควบคุมการทำงานแบบกันน้ำฝนชนิดล๊อค 2 ชั้น (ฝาล๊อคได้ และแบบแม่กุญแจ)
 • หลอด LED Ultra Bright สี Cool ชนิดสว่างพิเศษ จำนวน 440 หลอด อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
 • ความเข้มของแสงที่ระยะ 4-5 เมตร วัดกระแสได้ 25 LUX /ครอบคลุมพื้นที่ 120 ตารางเมตร
 • ระยะเวลาส่องสว่าง 12 ชั่วโมง(ตลอดทั้งคืน) สำรองไฟได้ 2 วัน
 • แบตเตอรี่แห้งขนาด 12 โวลล์ 40 แอมป์
โคมไฟถนน
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับติดตั้งบริเวณถนน ตรอก ซอย สะพาน ลานจอดรถ ลานกิจกรรม ตามแบบที่ต้องการ Solar Cell Poly Crystalline เสาสูง 6 เมตร สามารถติดตั้งได้ทั้งเสาเหล็ก เสาปูน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ตู้ควบคุมแบบกันน้ำ โคมไฟถนนใช้หลอด LED ขนาด 5 มม. (สีขาว) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ เปิด-ปิดเองในเวลากลางคืน สำรองไฟได้ถึง 3 วัน

โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์
ไฟถนน LED

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟถนน LED

รายละเอียดทางเทคนิคโคมไฟถนน LED (Specification)

รายการอุปกรณ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วย

1. รายการแผงเซลล์แสงอาทิตย์

 • กำลังไฟฟ้า 40 W
 • กำลังไฟฟ้า 12 V

แผงโซล่าร์เซลล์

2. ชาร์ตคอนโทรลเลอร์

 • Input แรงดันไฟฟ้า 12-24 V
 • กระแสไฟฟ้าสูงสุด 10 A

ตู้ควบคุมชาร์ตคอนโทรลเลอร์

3.แบตเตอรี่

 • แรงดันไฟฟ้า 12 V
 • ความจุกระแสไฟ 40 A

แบตเตอรี่โซล่าร์เซลล์

4. โคมไฟ

 • ขนาด 36 วัตต์
 • ชนิดหลอด LED 440 ดวง
 • แรงดันไฟฟ้า 12 V
 • กำลังส่องสว่าง 25 LUX
 • ชั่วโมงการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
 • พลังงานสำรอง 36 ชั่วโมง

5. โครงสร้างเสาโคมไฟ สูง 6 เมตร

โครงสร้างเสาโคมไฟ สูง 6 เมตร
โครงสร้างเสาโคมไฟ สูง 6 เมตร