ป้ายสถิติความปลอดภัย ป้ายสถิติ STATISTICAL SIGN

ป้ายสถิติความปลอดภัย ป้ายสถิติ

ป้ายสถิติความปลอดภัย : ป้ายขนาดมาตรฐาน 120 x 240 ซม.แบบอลูมิเนียม (แผ่นสอดอลูมิเนียม เปลี่ยนตัวเลข)

 

ป้ายสถิติความปลอดภัย Statistical Sign : ป้ายรุ่นหลังคาไฟเบอร์กลาส

ป้ายขนาดมาตรฐาน 120 x 240 ซม.แบบอลูมิเนียม
(แผ่นสอดอลูมิเนียม เปลี่ยนตัวเลข)
 
ป้ายรุ่นหลังคาไฟเบอร์กลาส

ป้ายสถิติความปลอดภัย : ป้ายขนาดมาตรฐาน 120 x 240 ซม.แบบสแตนเลส (แผ่นสอดเปลี่ยนตัวเลขเป็นแผ่นยางแม่เหล็ก)

  ป้ายสถิติความปลอดภัย : รุ่น SS.01   ป้ายสถิติความปลอดภัย : รุ่น SS.02
ป้ายขนาดมาตรฐาน 120 x 240 ซม.แบบสแตนเลส
(แผ่นสอดเปลี่ยนตัวเลขเป็นแผ่นยางแม่เหล็ก)
 
รุ่น SS.01
 
รุ่น SS.02

ลักษณะเฉพาะของป้ายสถิติความปลอดภัย

ขนาดมาตรฐาน :

120 x 240 เซนติเมตร

 

วัสดุทำป้ายสถิติความปลอดภัย

1. อลูมิเนียม พร้อมช่องสอดหมายเลข

2. สแตนเลสแผ่น พร้อมแผ่นแม่เหล็ก

 

เสาและโครงป้ายสถิติ :

แป๊ปประปา และสแตนเลสขนาด Ø 4 นิ้ว

  ป้ายสถิติ : รุ่น SS.03   ป้ายสถิติ : รุ่น SS.04
 
รุ่น SS.03
 
รุ่น SS.04
  Statistical Sign : รุ่น SS.05   Statistical Sign : รุ่น SS.06
 
รุ่น SS.05
 
รุ่น SS.06

ป้ายสถิติความปลอดภัย : หัวเสาสีทอง ไฟเบอร์หล่อ

 

แผ่นป้ายสถิติความปลอดภัย Statistical Sign : หัวเสาสีเงินอลูมิเนียมหล่อ

 

ป้ายสถิติ : แผ่นสอดตัวเลข / เดือน ชนิดเปลี่ยนได้ แบบแผ่นอลูมิเนียม และแบบแผ่นแม่เหล็ก

 

Statistical Sign : หัวครอบฐานเสาเหล็กหล่อ

หัวเสาสีทอง ไฟเบอร์หล่อ
 
หัวเสาสีเงินอลูมิเนียมหล่อ
 
แผ่นสอดตัวเลข/เดือน
ชนิดเปลี่ยนได้
แบบแผ่นอลูมิเนียม
และแบบแผ่นแม่เหล็ก
 
หัวครอบฐานเสาเหล็กหล่อ

 

ผลงานป้ายสถิติความปลอดภัยของเรา

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย