ป้ายไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเตือนหัวเกาะ ป้ายกระพริบเตือน

ป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเตือนหัวเกาะ ป้ายกระพริบเตือน

ป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับติดตั้งข้างทาง ทางแยก อื่นๆ

 ป้ายเตือนไฟกระพริบป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียดป้ายลูกศร

 • พื้นป้ายรอบวงกลม และในวงกลมขอบในพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวสะท้อนแสง
 • พื้นป้ายภายใน และวงกลมขอบนอกสีน้ำเงินซิลค์สกรีน
 • หลอดไฟกระพริบ LED สีเหลือง ไม่น้อยกว่า 20 หลอด

รายละเอียดป้ายเตือน LED

 • พื้นป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง เครื่องหมายสีดำไม่สะท้อนแสง
 • หลอดไฟกระพริบ LED สีเหลือง ไม่น้อยกว่า 89 หลอด

 ป้ายเตือนหัวเกาะกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับติดตั้งทางแยก ข้างทาง อื่นๆ

 ป้ายจราจรหัวเกาะแบบมีไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ป้ายเตือนหัวเกาะพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียดป้ายจราจรลูกศร

 • พื้นป้ายรอบวงกลม และในวงกลมขอบในพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวสะท้อนแสง
 • พื้นป้ายภายใน และวงกลมขอบนอกสีน้ำเงินซิลค์สกรีน
 • หลอดไฟกระพริบ LED สีเหลือง ไม่น้อยกว่า 40 หลอด
 • หลอดไฟกระพริบ LED สีแดง ไม่น้อยกว่า 12 หลอด

รายละเอียดป้ายเตือนหัวเกาะ

 • พื้นป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง เครื่องหมายสีดำไม่สะท้อนแสง
 • หลอดไฟกระพริบ LED สีเหลือง ไม่น้อยกว่า 69 หลอด

ผลงานป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา