สีจราจรเทอร์โมพลาสติก ผลิตจากอะไร?

สีจราจรเทอร์โมพลาสติก ผลิตจากอะไร?