เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ TACK COAT (PRIMER) SPRAYER

เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ TACK COAT (PRIMER) SPRAYER

เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ใช้สำหรับพ่นน้ำยาไพรเมอร์ หรือ Tack Coat ที่พื้นผิวทาง เพื่อเพิ่มความเหนี่ยวแน่นระหว่างพื้นผิวทางกับสีเทอร์โมพลาสติก ทำให้สีตีเส้นจราจรติดทนนานไม่หลุดล่อน

เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์

เครื่องฉีดน้ำยาไพรเมอร์

เครื่องพ่นน้ำยาแทคโค้ด


สเปรย์พ่นน้ำยา
สเปรย์พ่นน้ำยาไพรเมอร์

ตัวปรับระยะสูง-ต่ำ เพื่อเพิ่ม-ลดความกว้างของน้ำยา
ตัวปรับระยะสูง-ต่ำ เพื่อเพิ่ม-ลดความกว้างของน้ำยาไพรเมอร์

วาล์วเปิด-ปิดน้ำยาเข้าหัวฉีด

วาล์วเปิด-ปิดน้ำยาเข้าหัวฉีด

วาล์วและกรวยเติมน้ำยา

วาล์วและกรวยเติมน้ำยา

วาล์วเปิด-ปิดในการสูบลม
วาล์วเปิด-ปิดในการสูบลม

วาล์วระบายอากาศและเช็คระดับน้ำยา
วาล์วระบายอากาศและเช็คระดับน้ำยา

หัวฉีดพ่นจากอเมริกา ประหยัดถึง 400 ตร.ม.
หัวฉีดพ่นจากสหรัฐอเมริกา
ประหยัดได้ถึง 400 ตร.ม.

ผลงานเครื่องตีเส้นจราจรของเรา


สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน