แผ่นสะท้อนแสง 3M สก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 CONFORMABLE

แผ่นสะท้อนแสง 3M สก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 CONFORMABLE

คุณสมบัติ 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930

 • เพิ่มชั้นอลูมิเนียมฟลอยด์ เพื่อการเข้ารูปกับทุกพื้นผิว
 • ติดแน่นไม่หลุดล่อน
 • ความส่องสว่างคงที่ มองเห็นได้ชัดเจนในขณะฝนตก
3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 แผ่นสะท้อนแสงส 3 เอ็ม ก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 3M Scotchlite High Intensity Grade Reflective Sheeting Series 7930
3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930

 

 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : เป็นแผ่นสะท้อนแสง แบบไมโครพริสเมติก (Microprismatic)
ค่าการสะท้อนแสงมีคุณสมบัติมาตรฐานมอก.606-2549 แบบที่ 4
มีชั้นอลูมิเนียมฟลอย์ดและชั้นกาวเพื่อการติดบนพื้นผิวคอนกรีตโดยเฉพาะ
สี : สีขาว หมายเลข 7930
(ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 250 CPL)
วัตถุประสงค์การใช้งาน : หลักนำทาง หลักทางโค้ง เสาไฟฟ้า ราวกั้นอันตราย
ส่วนประกอบ : 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 แผ่นสะท้อนแสง
ส่วนที่ 2 น้ำยารองพื้นเบอร์ 4448 (Primer No.4448)
พื้นผิว : เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว อาทิ คอนกรีต โลหะ ไม้ กระจก

 

วิธีการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930

 1. เสาหลักนำทาง
 2. ฟลอย์ดสะท้อนแสงสำหรับเสาหลักนำทาง รุ่น 7930
  • แผ่นสะท้อนแสงรูปสี่เหลี่ยม 1 แผ่น สำหรับด้านหน้า
  • แผ่นสะท้อนแสงรูปวงกลม 2 แผ่น สำหรับด้านหลัง
  • น้ำยารองพื้น เบอร์ 847
 3. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดให้สะอาดและแห้งสนิท ด้วยผ้า หรือแปรง กรณีมีสีเก่าอยู่ ควรขัดออกด้วยแปรงทองเหลือง
 4. กวนน้ำยารองพื้น เบอร์ 847 ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 5. ทาน้ำยารองพื้น เบอร์ 847 ทิ้งไว้ 2-3 นาที ถ้าน้ำยารองพื้นซึมลงไปให้พื้นผิวากอาจต้องทาทับหลายๆ เที่ยว
 6. วิธีสังเกตดูว่าน้ำยารองพื้นใช้ได้แล้วหรือยังให้ใช้นิ้วสัมผัส ถ้าน้ำยารองพื้นไม่เหนียวติดมือแสดงว่าใช้ได้
 7. ลอกพลาสติกรองหลัง ของแผ่นสะท้อนแสงออก
 8. ติดแผ่นฟลอย์ดสะท้อนแสงบนเสาหลักนำทาง
 9. ใช้ลูกกลิ้งรีดติดให้แน่นทั่วทั้งแผ่น
 10. แผ่นฟลอย์ดสะท้อนแสงที่ติดบนเสาหลักนำทางเรียบร้อย

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 : พื้นผิวที่ต้องการติดแผ่นสะท้อนแสง

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 : เตรียมแผ่นสะท้อนแสงคอนฟอร์มเมเบิ้ล และน้ำยารองพื้นไพรเมอร์เบอร์ 4448

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 : ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติดแผ่นคอนฟอร์มเมเบิ้ลด้วยแปรงหรือผ้า

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 : ใช้น้ำยารองพื้นไพรเมอร์เมอร์ 4448

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 : ทาพื้นผิวที่ต้องการติดให้ทั่วด้วยน้ำยารองพื้นเบอร์ 4448 ถ้าพื้นผิวหยาบมาก อาจจะต้องทาทับหลายๆ เที่ยว

1   2   3   4   5

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 : ทิ้งไว้ให้น้ำยารองพื้นไพรเบอร์เริ่มแห้ง (ประมาณ 2-3 นาที) โดยสังเกตจากเมื่อใช้นิ้วมือสัมผัส จะไม่เหนียวติดมือ

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 : ลอกพลาสติกใสด้านหลังแผ่นสะท้อนแสงคอนฟอร์มเมเบิ้ลออก

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 : ติดแผ่นสะท้อนแสงคอนฟอร์มเมเบิ้ลลงบนพื้นผิวที่ทาน้ำยารองพื้นไว้

วิธีการติดตั้ง 3 เอ็ม แผ่นสะท้อนแสงสก๊อตช์ไลท์ คอนฟอร์มเมเบิ้ล รุ่น 7930 : รีดแผ่นสะท้อนแสงให้ติดแน่นทั่วทั้งแผ่นด้วยลูกกลิ้งยาง

3M Scotchlite High Intensity Grade Reflective Sheeting Series 7930 With Conformable Aluminium Foil Backing

6   7   8   9   10

อุปกรณ์จราจร

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แถบพลาสติกสะท้อนแสง ปล่องผ้าสะท้อนแสง ยูโรเทป
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แถบสะท้อนแสง ปล่องผ้าสะท้อนแสง ยูโรเทป
ธงราวสะท้อนแสง กระบองไฟกระพริบ ปลอกแขนสะท้อนแสง เทปติดพื้นสะท้อนแสง
ธงราวสะท้อนแสง กระบองไฟกระพริบ ปลอกแขนสะท้อนแสง เทปติดพื้นสะท้อนแสง
แผ่นสะท้อนแสง 3เอ็ม คอนฟอร์มเมเบิ้ล เทปกันลื่น แผ่นสะท้อนแสงติดรถ
3 เอ็มคอนฟอร์มเมเบิ้ล เทปกันลื่น แผ่นสะท้อนแสงติดรถ