การ์ดเรล เป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace ทำให้ราวเหล็กทุกชิ้น มีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น แข็งแกร่ง และมีความต้านทานการสึกกร่อนสูง ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 248-2531) ซึ่งมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ใช้กั้นตามแนวขอบถนน เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ แบ่งเป็น 2 ชั้นตามความหนาคือ ชั้นที่ 1 หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร และชั้นที่ 2 หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร และแบ่งเป็น 2 ชนิดตามน้ำหนักสังกะสีที่อาบ คือ ชนิดที่ 1 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 550 กรัมต่อตารางเมตรและชนิดที่ 2 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 1100 กรัมต่อตารางเมตรนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมติดแถบสะท้อนแสงรูปแบบต่างๆ ให้เลือกตามการใช้งาน

แผ่นราวเหล็กกั้นรถ หรือแผ่นเหล็กการ์ดเรล
แผ่นราวเหล็กกั้นรถ หรือแผ่นเหล็กการ์ดเรล
การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก แผ่นปะกับเฉียง
แผ่นปะกับเฉียง
แผ่นโค้งปิดข้าง หรือแผ่นปลายการ์ดเรล
แผ่นโค้งปิดข้าง หรือแผ่นปลายการ์ดเรล
ราวกั้นทางโค้ง เสาการ์ดเรลสูง 2 เมตร
เสาการ์ดเรล เชื่อมแหวนล็อคตัวยู ขนาด 200 x 100 มม.
เสาการ์ดเรล
เสาการ์ดเรล
ราวกันอันตราย เสาการ์ดเรลแบบหน้าแปลน
เสาการ์ดเรลแบบหน้าแปลน
เสาการ์ดเรลแบบงอ
เสาการ์ดเรลแบบงอ
Blockout lip channel
BLOCKOUT LIP CHANNEL
น็อตยาว และแหวนรองน็อตยาว น็อตสั้นสำหรับการ์ดเรล
น็อตยาว น็อตสั้น แหวนเหลี่ยม

แผ่นเหล็กราวกันอันตราย และอุปกรณ์เสริม

 • แผ่นราวเหล็กลูกฟูก(ลอนคู่) ความหนา 2.5 และ 3.2 มิลลิเมตร โดยมีความยาว 1, 2, 3 และ 4 เมตร
 • แผ่นโค้งปิดข้าง (แผ่นปลายราวกันอันตราย)
 • แผ่นเหล็กปะกับเฉียง
 • เสาตรงสูง 2 เมตร
 • เสาปลายเฉียง 30 องศา
 • เสาปลายเฉียง 60 องศา
 • เสาฐานหน้าแปลน(ความสูงขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน)
 • BLOCKOUT LIP CHANNEL
 • STEEL PLATE
 • สกรูสั้น หรือน๊อตสั้น พร้อมแหวน
 • สกรูยาว หรือน๊อตยาว พร้อมแหวน
 • แหวนรองสำหรับล๊อคสกรู
 • แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 10 x 15 ซม. ชนิดหน้าเดียว สีขาว และสีเหลือง
 • แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบสี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 10 x 15 ซม. ชนิดสองหน้า สีขาว และสีเหลือง
 • แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบกลม Ø 4 นิ้ว หรือ Ø 10 ซม. ชนิดหน้าเดียว สีขาว และสีเหลือง
 • แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบกลม Ø 4 นิ้ว หรือ Ø 10 ซม. ชนิดสองหน้า สีขาว และสีเหลือง

เป้าติดการ์ดเรล แบบกลม

ชนิด 1 หน้า ขาเขี้ยว

Hover Image

เป้าติดการ์ดเรล แบบกลม

ชนิด 1 หน้า ขาเจาะรู

Hover Image

เป้าติดการ์ดเรล แบบกลม

ชนิด 2 หน้า ขาเขี้ยว

Hover Image

เป้าติดการ์ดเรล แบบกลม

ชนิด 2 หน้า ขาเจาะรู

Hover Image

เป้าติดการ์ดเรล แบบคางหมู ชนิด 1 หน้า

Hover Image

เป้าติดการ์ดเรล แบบคางหมู ชนิด 2 หน้า

Hover Image

นอกจากนี้ทางบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดยังมีทีมงานติดตั้งการ์ดเรลที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ซึ่งได้มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ท่านสามารถสอบรายละเอียดบริการติดตั้งการ์ดเรลได้

งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร

งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร

งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร

รายการคำนวณการ์ดเรล และอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้

*กรุณากรอกตัวเลขปริมาณงานราวกันอันตราย(เมตร) และจำนวณเปิดช่วง*

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606


แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ผลงานการ์ดเรลของเรา