เสาการ์ดเรล เชื่อมแหวนล็อคตัวยู ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

เสาการ์ดเรล เชื่อมแหวนล็อคตัวยู ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง