เป้าติดการ์ดเรลแบบกลม ชนิดหน้าเดียว ขาเจาะรู

เป้าติดการ์ดเรลแบบกลม ชนิดหน้าเดียว ขาเจาะรู