หมุดติดถนนโซล่าร์เซลล์ ได้รับการออกแบบเพื่อนำมาใช้ทดแทนระบบหมุดสะท้อนแสงชนิดเก่า ที่อาศัยการสะท้อนแสงจากไฟหน้ารถยนต์ ซึ่งทำให้ระยะการมองเห็นของหมุดถูกจำกัดตามระยะไฟหน้ารถยนต์เท่านั้น ซึ่งทำให้ระยะการมองเห็นแนวถนนในเวลากลางคืน หรือช่วงอากาศแปรปรวนถูกจำกัด และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากปัญหา และข้อจำกัดต่างๆ ได้ถูกนำมาพิจารณาแก้ไขใหม่ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาถาวรคือ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการเปล่งแสงได้โดยตัวเอง เพื่อใช้กำหนดแนวเขตถนนได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องอาศัยหลักการสะท้อนแสงแบบ เดิม และมีความคงทนเทียบเท่ากับอุปกรณ์ชนิดเดิมที่ถูกใช้งานอยู่ จากการพัฒนาระบบให้พลังงาน Solar Cell ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว มาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลอดส่องสว่างแบบปิด LED Super Bright Light ซึ่งทนต่อสภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้หมุดติดถนนโซล่าร์เซลล์ สามารถตอบสนองการใช้งานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถติดบนทางเดินเท้า ซึ่งทำให้สามารถสังเกตอย่างเห็นได้ชัดในระยะไกล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

หมุดติดถนนสะท้อนแสง แบบมีไฟกระพริบชนิดหลอด LED ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
หมุดติดถนนสะท้อนแสง แบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
หมุดติดถนนสะท้อนแสง แบบมีไฟกระพริบชนิดหลอด LED แบบโซล่าร์เซลล์

หมุดติดถนนสะท้อนแสงแบบมีไฟกระพริบชนิดหลอด LED ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

คุณสมบัติของหมุดติดถนนพลังงานแสงอาทิตย์
  • แผงโซล่าร์เซลล์ : 3V 120 mA Monocrystaline (แบบ 2 หน้า) และ3V 80 mA Monocrystaline (แบบหน้าเดียว)
  • แบตเตอรี่ : Ni-cd 1200 mAh (แบบ 2 หน้า) และ Ni-cd 900 mAh (แบบหน้าเดียว)
  • หลอดไฟ : LED ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. สีเหลืองแบบ Super Bright (แบบหน้าเดียวมี 2 หลอด แบบ 2 หน้ามี 6 หลอด)
  • วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์ และพลาสติกชนิด PC (โพลีคาร์บอเนต)
  • ขนาดของหมุดติดถนน : ยาว 132 มม. กว้าง 123 มม. สูง 75 มม.(รวมเดือย)
  • น้ำหนัก : 600 กรัม
  • ความถี่ในการกระพริบของหลอด LED : 180 ครั้งต่อนาที
  • การทำงาน : หลอดไฟ LED จะทำงานอัตโนมัติเวลากลางคืน และสามารถเก็บพลังงานได้ถึง 5 วันแม้ว่าอยู่ในสภาวะอากาศขมุกขมัว

ผลงานหมุดติดถนนของเรา

หมุดติดถนน และลูกแก้วติดถนน