เสื้อจราจร สีเขียวตอง(หน้า-หลัง)แบบสะพายกากบาท จำนวน 500 ตัว