สติกเกอร์ติดรถยนต์ Avery Dennison สีขาวสลับแดง

สติกเกอร์ติดรถยนต์ Avery Dennison สีขาวสลับแดง