เสาจราจร/เสาล้มลุกจราจร ชนิด PU

เสาจราจร/เสาล้มลุกจราจร ชนิด PU